Vyhláška č. 30/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 10. výročiu konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe

Čiastka 7/1985
Platnosť od 15.04.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1985 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

15.04.1985