Vyhláška č. 3/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 125. výročiu narodenia Martina Kukučína

Čiastka 1/1985
Platnosť od 31.01.1985 do29.09.2000
Účinnosť od 15.02.1985 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.