Nariadenie vlády č. 27/1985 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom

(v znení č. 230/1988 Zb.)

Čiastka 6/1985
Platnosť od 09.04.1985 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1989 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.