Vyhláška č. 19/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/1980 Zb. o Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886, doplnenom v Paríži 4. mája 1896, revidovanom v Berlíne 13. novembra 1908, doplnenom v Berne 20. marca 1914 a revidovanom v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Stockholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971

Čiastka 4/1985
Platnosť od 15.03.1985
Účinnosť od 30.03.1985
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 26 Bernského dohovoru uvedené zmeny nadobudli platnosť 19. novembrom 1984 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.03.1985 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.03.1985