Vyhláška č. 16/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú.v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/1985
Platnosť od 08.03.1985
Účinnosť od 01.04.1985

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1985 Aktuálne znenie