Nariadenie vlády č. 139/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode zo zisku pri jednotných roľníckych družstvách vykonávajúcich vo väčšom rozsahu pridruženú výrobu

Čiastka 36/1985
Platnosť od 23.12.1985 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1988
Zrušený 172/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 - 31.12.1988