Vyhláška č. 136/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

Čiastka 35/1985
Platnosť od 20.12.1985 do26.05.1993
Účinnosť od 01.08.1992 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.