Vyhláška č. 134/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobom programe rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom

Čiastka 34/1985
Platnosť od 17.12.1985
Účinnosť od 01.01.1985
Redakčná poznámka

Dlhodobý program nadobudol platnosť na základe svojho článku V odseku 1 dňom 5. novembra 1985.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.01.1985