Vyhláška č. 128/1985 Zb.Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do14.11.1988
Účinnosť od 01.01.1986 do14.11.1988
Zrušený 163/1988 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 - 14.11.1988