Zákon č. 122/1985 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986

Čiastka 33/1985
Platnosť od 13.12.1985 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1986

OBSAH