Zákon č. 116/1985 Zb.Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

(v znení č. 157/1989 Zb., 346/2018 Z. z.)

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 346/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.1990 - 31.12.2018 157/1989 Zb.
01.01.1986 - 31.12.1989

Pôvodný predpis

11.12.1985