Zákon č. 114/1985 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1986

Čiastka 32/1985
Platnosť od 11.12.1985 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1986 do31.12.1986

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1986 - 31.12.1986

Pôvodný predpis

11.12.1985