Vyhláška č. 110/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú vyhlášky Ministerstva financií o prevzatí niektorých juhoslovanských, poľských a rumunských cenných papierov československým štátom

Čiastka 30/1985
Platnosť od 09.12.1985
Účinnosť od 09.12.1985

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.12.1985 Aktuálne znenie