Zásady č. 107/1985 Zb.Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o účasti pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia päťročného plánu a ročných vykonávacích plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 24. októbra 1985

(v znení č. 39/1987 Zb.)

Čiastka 30/1985
Platnosť od 09.12.1985
Účinnosť od 25.05.1987