Vyhláška č. 104/1985 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach

Čiastka 29/1985
Platnosť od 06.12.1985 do30.05.1991
Účinnosť od 01.01.1986 do30.05.1991
Zrušený 223/1991 Zb.