Vyhláška č. 10/1985 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o zmene vyhlášky č. 13/1974 Zb., ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok, v znení vyhlášky č. 178/1975 Zb. a vyhlášky č. 117/1982 Zb.

Čiastka 2/1985
Platnosť od 13.02.1985 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1985 do31.12.1985
Zrušený 51/1985 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1985 - 31.12.1985