Vyhláška č. 79/1984 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Čiastka 14/1984
Platnosť od 03.08.1984 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH