Nariadenie vlády č. 64/1984 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru

Čiastka 13/1984
Platnosť od 13.07.1984 do30.04.1990
Účinnosť od 01.08.1984 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.