Vyhláška č. 4/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 40/1965 Zb. o určení podniku „Art Centrum, československé tredisko výtvarných umení" na vykonanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984
Účinnosť od 16.01.1984

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1984 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.01.1984