Nariadenie vlády č. 39/1984 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 8/1984
Platnosť od 10.05.1984 do24.01.1993
Účinnosť od 10.05.1984 do24.01.1993
Zrušený 19/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1984 - 24.01.1993

Pôvodný predpis

10.05.1984