Vyhláška č. 26/1984 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Čiastka 4/1984
Platnosť od 16.03.1984 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.1992
Zrušený 266/1992 Zb.

OBSAH