Vyhláška č. 2/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984 do30.04.1992
Účinnosť od 16.01.1984 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.01.1984 - 30.04.1992

Pôvodný predpis

16.01.1984