Uznesenie č. 121/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok

Čiastka 25/1984
Platnosť od 29.11.1984 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

121

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Z 8. novembra 1984

O vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok a určuje deň ich konania na sobotu 15. decembra 1984.

Gregor v. r.