Uznesenie č. 121/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 27 - Liptovský Hrádok

Čiastka 25/1984
Platnosť od 29.11.1984 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

29.11.1984