Vyhláška č. 116/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prejednávaní a rozhodovaní hospodárskych sporov rozhodcom

Čiastka 23/1984
Platnosť od 15.11.1984 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1985 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1985 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

15.11.1984