Vyhláška č. 98/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov a pamätných strieborných päťstokorunákov na 100. výročie otvorenia Národného divadla

Čiastka 21/1983
Platnosť od 24.09.1983 do29.09.2000
Účinnosť od 03.10.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.10.1983 - 29.09.2000