Redakčné oznámenie č. 9/1983 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v zákone č. 131/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník a upravujú sa niektoré ďalšie majetkové vzťahy, v slovenskom vydaní

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983

Pôvodný predpis

17.01.1983