Vyhláška č. 84/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983