Vyhláška č. 83/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983 do13.04.2003
Účinnosť od 23.08.1983 do13.04.2003
Zrušený 455/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 13. apríla 1983.