Uznesenie č. 82/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.