Uznesenie č. 79/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.