Vyhláška č. 76/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmeľníc a povinné známkovanie chmeľu

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983
Účinnosť od 01.08.1983