Vyhláška č. 75/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983 do31.12.1984
Účinnosť od 13.07.1983 do31.12.1984
Zrušený 139/1984 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.07.1983 - 31.12.1984