Uznesenie č. 68/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

Čiastka 13/1983
Platnosť od 15.06.1983 do15.03.1990
Zrušený 80/1990 Zb.