Zákon č. 63/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 01.01.1984