Zákon č. 62/1983 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 01.07.1983