Zákon č. 62/1983 Zb.Zákon o vernostnom prídavku baníkov

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 01.07.1983

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1983 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.06.1983