Vyhláška č. 6/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní strieborných pamätných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Sama Chalupku

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983 do29.09.2000
Účinnosť od 05.05.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.05.1983 - 29.09.2000