Zásady č. 52/1983 Zb.Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 10. marca 1983 č. 43, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 13. apríla 1983 č. 88 a uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 30. marca 1983 č. 117

Čiastka 10/1983
Platnosť od 30.05.1983 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.