Vyhláška č. 51/1983 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do31.10.2004
Účinnosť od 01.10.1983 do31.10.2004
Zrušený 51/1988 Zb.