Vyhláška č. 5/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií strieborných pamätných stokorunákov k 100.výročiu narodenia Jaroslava Haška

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983 do29.09.2000
Účinnosť od 21.04.1983 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.