Úplné znenie č. 46/1983 Zb.Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.