Uznesenie č. 4/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka

Čiastka 1/1983
Platnosť od 17.01.1983 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.