Úplné znenie č. 35/1983 Zb.Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)

Čiastka 6/1983
Platnosť od 13.04.1983 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.