Redakčné oznámenie č. 34/1983 Zb.Redakčné oznámenie oprave chýb

Čiastka 5/1983
Platnosť od 07.04.1983 do30.04.1991
Zrušený 141/1991 Zb.