Vyhláška č. 19/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1971 Zb. o podniku zahraničného obchodu Simex a o úprave jeho oprávnenia na zahraničnoobchodnú činnosť

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983
Účinnosť od 11.03.1983

OBSAH