Nariadenie vlády č. 18/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1983 až 1985

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983 do31.12.1985
Účinnosť od 11.03.1983 do31.12.1985

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.03.1983 - 31.12.1985