Vyhláška č. 160/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.

Čiastka 32/1983
Platnosť od 27.12.1983 do31.08.1993
Účinnosť od 01.01.1984 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1984 - 31.08.1993