Zákon č. 150/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.1992
Zrušený 266/1992 Zb.

OBSAH