Zákon č. 148/1983 Zb.Zákon o zjednotení sadzieb nemocenského

(v znení č. 194/1994 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.